הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 5.12

יום ו 4.12

יום ה 3.12

יום ד 2.12

יום ג 1.12

יום ב 30.11

יום א 29.11

 
 
6:00

7:00
פילאטיס מכשירים

 

7:30
פילאטיס מכשירים

 

7:00
פילאטיס מכשירים

 
 
7:00

8:00
פילאטיס מכשירים

 

8:00
פילאטיס מכשירים

 

8:00
פילאטיס מכשירים

 

8:30
פילאטיס מכשירים

 

8:00
פילאטיס מכשירים

 

8:00
פילאטיס מכשירים

 
 
8:00

9:00
פילאטיס מכשירים

 

9:00
פילאטיס מכשירים

 

9:00
פילאטיס מכשירים

 

9:00
פילאטיס מכשירים

 

9:00
פילאטיס מכשירים

 
 
9:00

10:00
פילאטיס מכשירים

 

10:00
פילאטיס מכשירים

 

10:00
פילאטיס מכשירים

 

10:00
פילאטיס מכשירים

 
 
10:00

11:00
פילאטיס מכשירים

 

11:05
פילאטיס מכשירים

 

11:00
פילאטיס מכשירים

 
 
11:00

12:10
פילאטיס מכשירים

 
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00

17:00
פילאטיס מכשירים

 

17:00
פילאטיס מכשירים

 
 
17:00

18:00
פילאטיס מכשירים

 

18:00
פילאטיס מכשירים

 

18:00
פילאטיס מכשירים

 

18:00
פילאטיס מכשירים

 

18:00
פילאטיס מכשירים

 
 
18:00

19:00
פילאטיס מכשירים

 

19:00
פילאטיס מכשירים

 

19:00
פילאטיס מכשירים

 

19:00
פילאטיס מכשירים

 

19:00
פילאטיס מכשירים

 
 
19:00

20:00
פילאטיס מכשירים

 

20:00
פילאטיס מכשירים

 

20:00
פילאטיס מכשירים

 

20:00
פילאטיס מכשירים

 

20:00
פילאטיס מכשירים

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00