הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 15.08

יום ו 14.08

יום ה 13.08

יום ד 12.08

יום ג 11.08

יום ב 10.08

יום א 9.08

 
 
6:00

7:00
פילאטיס מכשירים

 

7:30
פילאטיס מכשירים

 

7:00
פילאטיס מכשירים

 
 
7:00

8:00
פילאטיס מכשירים

 

8:00
פילאטיס מכשירים

 

8:00
פילאטיס מכשירים

 

8:30
פילאטיס מכשירים

 

8:00
פילאטיס מכשירים

 

8:00
פילאטיס מכשירים

 
 
8:00

9:00
פילאטיס מכשירים

 

9:00
פילאטיס מכשירים

 

9:00
פילאטיס מכשירים

 

9:00
פילאטיס מכשירים

 

9:00
פילאטיס מכשירים

 
 
9:00

10:00
פילאטיס מכשירים

 

10:00
פילאטיס מכשירים

 

10:00
פילאטיס מכשירים

 

10:00
פילאטיס מכשירים

 

10:00
פילאטיס מכשירים

 
 
10:00

11:00
פילאטיס מכשירים

 

11:05
פילאטיס מכשירים

 

11:00
פילאטיס מכשירים

 
 
11:00

12:10
פילאטיס מכשירים

 
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00

16:00
TRX

 
 
16:00

17:00
פילאטיס מכשירים

 

17:00
פילאטיס מכשירים

 

17:00
פילאטיס מכשירים

 
 
17:00

18:00
פילאטיס מכשירים

 

18:00
פילאטיס מכשירים

 

18:00
פילאטיס מכשירים

 

18:00
פילאטיס מכשירים

 
 
18:00

19:00
פילאטיס מכשירים

 

19:00
פילאטיס מכשירים

 

19:00
פילאטיס מכשירים

 

19:00
פילאטיס מכשירים

 

19:00
פילאטיס מכשירים

 
 
19:00

20:00
פילאטיס מכשירים

 

20:00
פילאטיס מכשירים

 

20:00
פילאטיס מכשירים

 

20:00
פילאטיס מכשירים

 

20:00
פילאטיס מכשירים

 
 
20:00

21:00
פילאטיס מכשירים

 

21:00
פילאטיס מכשירים

 
 
21:00
 
22:00